Szybkie testy weterYNARYJNE DLA PSÓW

Oferta szybkich testów immunochromatograficznych przeznaczonych do diagnostyki psów.

Choroby odkleszczowe

Oferta szybkich testów immunochromatograficznych przeznaczonych do diagnostyki chorób odkleszczowych u psów i kotów.

Typowanie grup krwi

Szybkie testy do typowania grup krwi u psów i kotów.

Szybkie testy weterYNARYJNE DLA KOTÓW

Oferta szybkich testów immunochromatograficznych przeznaczonych do diagnostyki kotów.

Szybkie testy weterYNARYJNE dla BYDŁA

Oferta szybkich testów immunochromatograficznych przeznaczonych do diagnostyki bydła.

Szybka diagnostyka pryszczycy

Oferta szybkich testów immunochromatograficznych przeznaczonych do diagnostyki pryszczycy.

Szybka diagnostyka trzody chlewnej

Oferta szybkich testów immunochromatograficznych przeznaczonych do diagnostyki trzody chlewnej.

Szybka diagnostyka drobiu

Oferta szybkich testów immunochromatograficznych przeznaczonych do diagnostyki drobiu.

Szybka diagnostyka gołębi

Oferta szybkich testów immunochromatograficznych przeznaczonych do diagnostyki gołębi.

Szybka diagnostyka zwierząt futerkowych

Oferta szybkich testów immunochromatograficznych przeznaczonych do diagnostyki zwierząt futerkowych.