Later-flow

Filters Sort results
Reset Apply
Image
Name
Opis
Strona produktu
Parwowirus (FPV) powoduje panleukopenie kotów - jedną z najczęstszych chorób zakaźnych. Objawy choroby to zapalenia żołądka i jelit, biegunka, wymioty oraz duża utrata wagi.
Symbol zastępczy
Preparat specjalnego przeznaczenia o wysokiej zawartości bioaktywnych peptydów uzupełniający klasyczny sposób leczenia zakażeń bakteryjnych i grzybiczych uszu.
  • stabilizuje rozwój niekorzystnej flory bakteryjnej
  • pielęgnuje i chroni miejsca podatne na zakażenia
  • uzupełnia proces klasycznego leczenia
Symbol zastępczy
Vet-Nova FCV Ag test to chromatograficzny zestaw immunologiczny do szybkiej i jakościowej detekcji antygenu kaliciwirusa kotów (FCV) w wydzielinach organizmu kota.
VET-NOVA Porcine Rota Ag Test to chromatograficzny test immunologiczny firmy Novazym do szybkiego wykrywania infekcji spowodowanej przez rotawirusa w próbkach kału.
VET-NOVA BCV Test -Ag to chromatograficzny test immunologiczny do szybkiego wykrywania infekcji spowodowanej przez koronawirusa w próbkach kału.
VET-NOVA E.coli K99 Test -Ag to chromatograficzny test immunologiczny do szybkiego wykrywania infekcji spowodowanej przez E.coli K99 w próbkach kału.
VET-NOVA Bovine Rota-Ag Test
VET-NOVA Bovine Rota-Ag Test to chromatograficzny test immunologiczny firmy Novazym do szybkiego wykrywania infekcji spowodowanej przez rotawirusa w próbkach kału bydła. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA TESTU Działanie VET-NOVA Bovine Rota-Ag Test oparte jest na metodzie immunochromatografii. Wewnątrz plastikowej obudowy znajduje się pasek testowy. W dolnej części kasetki znajduje się obszar absorpcyjny próbki, zaś w górnej […]
VET-NOVA Bo Cryptosporidium -Ag to chromatograficzny test immunologiczny do szybkiego wykrywania infekcji spowodowanej przez pierwotniaki Cryptosporidium w próbkach kału.
VET-NOVA BODIATEC (SZYBKI TEST JAKOŚCIOWY FIRMY NOVAZYM WYKRYWAJĄCY KORONAWIRUSA (BCV), ROTAWIRUSA (RV), CRYPTOSPORIDIUM, ESCHERICHIA COLI (K99) – DROBNOUSTROJE BĘDĄCE PRZYCZYNĄ WYSTĘPOWANIA BIEGUNEK U BYDŁA). BODIATEC firmy Novazym to szybki test do diagnostyki in vitro antygenów specyficznych dla głównych czynników wywołujących biegunki cieląt (noworodkowa biegunka cielęca). Biegunka jest bardzo częstą i groźną infekcją występującą w pierwszych […]
VET-NOVA Ehrlichia Ab Test jest szybkim testem immunologicznym firmy Novazym stosowanym do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko bakterii Ehrlichia w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza psów.
VET-NOVA Borrelia burgdorferi (Lyme) Test na choroby odkleszczowe wykrywający bakterię Borrelia burgdorferi (Lyme) u psów
VET-NOVA Anaplasma Test jest testem immunologicznym firmy Novazym stosowanym do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko bakterii Anaplasma phagocytophilum w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza psów.
VET-NOVA QuickTick -szybki, jednorazowy test do detekcji bakterii z rodzaju Borrelia (B. garinii, B. afzellii, B. burgdorferi sensu stricto i B. spielmanii).
Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP) to choroba progresywna i w większości przypadków śmiertelna. Wywołuje ją wirus z rodziny Coronaviridae.
Nadczynność tarczycy jest najczęstszym endokrynologicznym zaburzeniem funkcji tarczycy spotykanym u kotów domowych. Zwiększone ryzyko rozwoju nadczynności tarczycy kotów jest wynikiem obecności zarówno czynników infekcyjnych (parwowirusów), jak również nieinfekcyjnych (pokarm, czynniki środowiskowe np. zanieczyszczenie).
VET-NOVA Tg IgG/IgM Test to chromatograficzny zestaw immunologiczny do ilościowego i jakościowego wykrywania kocich IgM i IgG przeciwko Toxoplasma gondii w surowicy, osoczu i pełnej krwi wyłącznie u kotów.
Działanie VET-NOVA FeLV Test firmy Novazym oparte jest na metodzie immunochromatografii.
FIV (retroviridae) to wirus wywołujący nabyty niedobór immunologiczny u kotów (ang. feline immunodeficiency virus), określany również jako zespół niedoboru odporności, jak i potocznie kocim AIDS.

FeLV (ang. Feline leukemia virus, retroviridae) jest jednym z najszerzej rozpowszechnionych wirusów wywołujących nieuleczalną chorobę, białaczkę kotów. FIV (retroviridae) to wirus wywołujący nabyty niedobór immunologiczny u kotów (ang. feline immunodeficiency virus), określany również jako zespół niedoboru odporności, jak i potocznie kocim AIDS.

VET-NOVA FCoV Test to chromatograficzny test immunologiczny do szybkiego wykrywania infekcji spowodowanej przez koronawirusa w próbkach pobranych od kotów.
VET-NOVA IgE Test to szybki półilościowy test immunochromatograficzny polskiej firmy NOVAZYM do wykrywania przeciwciał IgE w osoczu lub surowicy psa.
Jedynymi stwierdzonymi żywicielami ostatecznymi Neospora caninum w Europie są psy, które odgrywają również rolę żywicieli pośrednich.  N. caninum jest istotną przyczyną poronień u bydła.
VET-NOVA Cryptosporidium Test to chromatograficzny test immunologiczny do szybkiego wykrywania infekcji spowodowanej przez pierwotniaki Cryptosporidium w próbkach kału.
VET-NOVA D-Dimer Test to chromatograficzny zestaw immunologiczny firmy Novazym do szybkiej i pół-ilościowej detekcji D-dimeru w surowicy, osoczu lub pełnej krwi małych zwierząt-zwłaszcza psów i kotów, ale także np. myszy.
Symbol zastępczy
VET-NOVA Giardia lamblia Test firmy Novazym jest testem immunologicznym stosowanym do wykrywania antygenu pierwotniaka Ogoniastka jeltiowego (łac. Giardia lamblia) w próbkach kału psów lub kotów.