VET-NOVA FeLV Test

Ceny dostępne na zapytanie

( 0 reviews )

Działanie VET-NOVA FeLV Test firmy Novazym oparte jest na metodzie immunochromatografii.