zwierzęta domowe

Filters Sort results
Reset Apply
Image
Name
Opis
Strona produktu
Parwowirus (FPV) powoduje panleukopenie kotów - jedną z najczęstszych chorób zakaźnych. Objawy choroby to zapalenia żołądka i jelit, biegunka, wymioty oraz duża utrata wagi.
Symbol zastępczy
Preparat specjalnego przeznaczenia o wysokiej zawartości bioaktywnych peptydów uzupełniający klasyczny sposób leczenia zakażeń bakteryjnych i grzybiczych uszu.
  • stabilizuje rozwój niekorzystnej flory bakteryjnej
  • pielęgnuje i chroni miejsca podatne na zakażenia
  • uzupełnia proces klasycznego leczenia
Symbol zastępczy
Vet-Nova FCV Ag test to chromatograficzny zestaw immunologiczny do szybkiej i jakościowej detekcji antygenu kaliciwirusa kotów (FCV) w wydzielinach organizmu kota.
Symbol zastępczy
Szybki test Thyroid-stimulating hormone (TSH) jest fluorescencyjnym testem immunologicznym stosowanym do ilościowego oznaczania stężenia tyreotropiny w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza zwierząt. Test jest wykorzystywany przy diagnostyce chorób tarczycy.
Symbol zastępczy
VET-NOVA FIA T4 (Thyroxine)  jest fluorescencyjnym testem immunologicznym firmy Novazym stosowanym do ilościowego oznaczania stężenia T4 w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza u psów lub kotów.
Symbol zastępczy
VET-NOVA FIA HbA1c Test ( Glycosylated hemoglobin ) jest fluorescencyjnym testem immunologicznym stosowanym do ilościowego oznaczania stężenia glikozylowanej hemoglobiny w próbkach krwi pełnej kotów lub psów.
Symbol zastępczy
Szybki test VET-NOVA FIA fSAA Test (Feline Serum amyloid A)  jest fluorescencyjnym testem immunologicznym stosowanym do ilościowego oznaczania stężenia surowiczego amyloidu A w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza.
VET-NOVA Ehrlichia Ab Test jest szybkim testem immunologicznym firmy Novazym stosowanym do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko bakterii Ehrlichia w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza psów.
VET-NOVA Borrelia burgdorferi (Lyme) Test na choroby odkleszczowe wykrywający bakterię Borrelia burgdorferi (Lyme) u psów
VET-NOVA Anaplasma Test jest testem immunologicznym firmy Novazym stosowanym do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko bakterii Anaplasma phagocytophilum w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza psów.
VET-NOVA QuickTick -szybki, jednorazowy test do detekcji bakterii z rodzaju Borrelia (B. garinii, B. afzellii, B. burgdorferi sensu stricto i B. spielmanii).
Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP) to choroba progresywna i w większości przypadków śmiertelna. Wywołuje ją wirus z rodziny Coronaviridae.
Nadczynność tarczycy jest najczęstszym endokrynologicznym zaburzeniem funkcji tarczycy spotykanym u kotów domowych. Zwiększone ryzyko rozwoju nadczynności tarczycy kotów jest wynikiem obecności zarówno czynników infekcyjnych (parwowirusów), jak również nieinfekcyjnych (pokarm, czynniki środowiskowe np. zanieczyszczenie).
VET-NOVA Tg IgG/IgM Test to chromatograficzny zestaw immunologiczny do ilościowego i jakościowego wykrywania kocich IgM i IgG przeciwko Toxoplasma gondii w surowicy, osoczu i pełnej krwi wyłącznie u kotów.
Działanie VET-NOVA FeLV Test firmy Novazym oparte jest na metodzie immunochromatografii.
FIV (retroviridae) to wirus wywołujący nabyty niedobór immunologiczny u kotów (ang. feline immunodeficiency virus), określany również jako zespół niedoboru odporności, jak i potocznie kocim AIDS.

FeLV (ang. Feline leukemia virus, retroviridae) jest jednym z najszerzej rozpowszechnionych wirusów wywołujących nieuleczalną chorobę, białaczkę kotów. FIV (retroviridae) to wirus wywołujący nabyty niedobór immunologiczny u kotów (ang. feline immunodeficiency virus), określany również jako zespół niedoboru odporności, jak i potocznie kocim AIDS.

VET-NOVA FCoV Test to chromatograficzny test immunologiczny do szybkiego wykrywania infekcji spowodowanej przez koronawirusa w próbkach pobranych od kotów.
VET-NOVA IgE Test to szybki półilościowy test immunochromatograficzny polskiej firmy NOVAZYM do wykrywania przeciwciał IgE w osoczu lub surowicy psa.
Jedynymi stwierdzonymi żywicielami ostatecznymi Neospora caninum w Europie są psy, które odgrywają również rolę żywicieli pośrednich.  N. caninum jest istotną przyczyną poronień u bydła.
VET-NOVA Cryptosporidium Test to chromatograficzny test immunologiczny do szybkiego wykrywania infekcji spowodowanej przez pierwotniaki Cryptosporidium w próbkach kału.
VET-NOVA D-Dimer Test to chromatograficzny zestaw immunologiczny firmy Novazym do szybkiej i pół-ilościowej detekcji D-dimeru w surowicy, osoczu lub pełnej krwi małych zwierząt-zwłaszcza psów i kotów, ale także np. myszy.
Symbol zastępczy
VET-NOVA Giardia lamblia Test firmy Novazym jest testem immunologicznym stosowanym do wykrywania antygenu pierwotniaka Ogoniastka jeltiowego (łac. Giardia lamblia) w próbkach kału psów lub kotów.